Firma Przyjazna Kobiecie

chess, king, game

Akademia Kobiet Skutecznych zaprasza do wziecia udziału w rankingu „Firma Przyjazna Kobiecie” firmy, które rozumieją, że współczesny biznes potrzebuje różnorodności i są otwarte na kobiety szanując politykę równości . Firmy których programy potrafią stymulować i wspierać wysoką aktywność w dążeniu Pań do samorealizacji, niezależności i samodzielności a przy tym staja się źródłem olbrzymiej satysfakcji.

Tytuł „Firma Przyjazna Kobiecie”, jest znakiem rozpoznawczym dla wszystkich kobiet, szukających przyjaznej przestrzeni do rozwoju kariery i spełnionego życia. 

Zdobywcy tytułu „Firma Przyjazna Kobiecie” zostają objęci specjalnym programem marketingowo -promocyjnym związanym z Konkursem „Firma Przyjazna Kobiecie”

Kryteria

Kryteria określają wymagania dla biorących udziału w Rankingu o tytuł „Firma Przyjazna Kobiecie”.

  • Do Rankingu można zgłosić dowolną Firmę działającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Do Rankingu o tytuł „Firma Przyjazna Kobiecie” można zgłaszać firmy w dwóch kategoriach: Firmy wyróżniające się działaniami na rzecz równości i Firmy wyróżniające się swoimi produktami, usługami i rozwiązaniami przyjaznymi kobiecie.  
  • Warunkiem udziału w Rankingu jest pisemne wyrażenie zgody na udział w nim i przekazanie materiałów do wykorzystywania w kampanii promocyjnej Rankingu „Firma Przyjazna Kobiecie”.  
  • Zgłoszenia firm przyjmowane są na adres: firma@akademiakobietskutecznych.pl lub przez formularz na stronie www.akademiakobietskutecznych.pl/firma.
  • Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę firmy, dane do kontaktów właściwej osoby w firmie oraz  uzasadnienie dlaczego zasługuje na ten tytuł.  / maks. 2000 znaków /.
  • Uzasadnienie powinno uwzględniać poniższe pytania

Korzyści

Wierzymy, że nagrodzeni w Konkursie  „Firma Przyjazna Kobiecie” będą mieli powody nie tylko do dumy i satysfakcji ale także przyniesie im to realne korzyści biznesowe i finansowe. Stanie się to inspiracją do kontynuowania działań w duchu równości szans i oferowania produktów, usług i rozwiązań przyjaznych kobiecie.

Tytuł Firma Przyjazna Kobiecie:

  • zwiększa szanse na przyciągnięcie do pracy wysokiej klasy profesjonalistki i efektywniejsze wykorzystywanie talentów obu płci co przekłada się na lepsze wyniki finansowe
  • przyciąga klientów i partnerów biznesowych dla których zasady równości i sprawiedliwości społecznej są ważne, dając wymierne wzrosty sprzedaży
  • wzmacnia pozycję marki na rynku jako pracodawcy, dostawcy, producenta
  • kreuje wizerunek firmy jako społecznie zaangażowanej, nowoczesnej i wiarygodnej
 

Firmy Przyjazne Kobiecie

Firma Przyjazna Kobiecie


Firma w której kompetencje nie maja płci

Firma Przyjazna Kobiecie

Zawsze otwarta na potrzeby kobiet:
gości, pracowników, partnerów biznesowych.