O Fundacji

NASZA MISJA

Fundacja Akademia Kobiet Skutecznych promuje kobiety i ich sukcesy.

Jesteśmy Ambasadorem Kobiet.

Pracujemy na rzecz inkluzji społecznej kobiet i mężczyzn.

W naszych działaniach każda kobieta znajduje inspiracje dla siebie.

NASZE DZIAŁANIA

Kongres  Kobiety XXI Wieku

Plebiscyt  Skuteczna Kobieta Roku

Wydawnictwa i publikacje poświęconych kobietom

Wydarzenia, spotkania i akcje charytatywne

Międzynarodowe spotkańnia kobiet we współpracy z Ambasadorkami akredytowanymi w Polsce

NASZE HISTORIA

Akademia Kobiet Skutecznych zaczęła swoją działalność w 2015 roku jako Klub Kobiet Skutecznych powstały z inicjatywy Urszuli Ptak-Małysiak.

Była to grupa kobiet pracujących w korporacjach. Spotykały się na comiesięcznych śniadaniach, działały jako grupa na FB, organizowały wycieczki śladami przeczytanych książek po całej Europie. Rozwój działalności i zainteresowania sprawił że Klub przekształcił się w Akademię Kobiet Skutecznych

Od lipca 2022 roku działamy jako Fundacja Akademia Kobiet Skutecznych.

Promujemy kobiety z różnych środowisk. Łączy je poczucie sukucesu życiowego, potrzeba rozwoju osobistego, ciekawość świata, otwartość w nawiązywaniu kontaktów i wysokie standardy etyczne. 

ZARZĄD FUNDACJI

RADA PROGRAMOWA