O Akademii

Fundacja Akademia Kobiet Skutecznych realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie Plebiscytu Skuteczna Kobieta Roku
  • wyróżnianie Produktów, Firm i Urzędów Przyjaznych Kobiecie
  • organizowanei Kongresu „Kobiety XXI wieku”
  • prowadzenie programu edukacyjno-rozwojowego „Akademia XXI” 
  • kreowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, a  w szczególności organizowanie festiwali, przeglądów, plenerów, wystaw, targów i koncertów wspierających cele Fundacji;
  • organizowanie aukcji i zbiórek w celu pozyskania funduszy na działalność Fundacji.
  • wspieranie działań i projektów na rzecz kobiet, rozwoju ich kariery i realizacji nowatorskich rozwiązań;
  • fundowanie stypendiów służących wspieraniu rozwoju kobiet;
  • gromadzenie środków finansowych i rzeczowych z przeznaczeniem na działalność Fundacji;
  • współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, instytucjami, środkami masowego przekazu, przedsiębiorstwami jak i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji;

Prezesem Fundacji Akademii Kobiet Skutecznych jest Urszula Krawczyk 

Współpracują z Fundacją