Plebiscyt Skuteczna Kobieta Roku 2023

Akademia Kobiet Skutecznych organizuje coroczny Plebiscyt Skuteczna  Kobieta Roku. 

Pragniemy w ten sposób uhonorować Panie, wyróżniające się wizją, innowacyjnym myśleniem, przeciwdziałające stereotypom i uprzedzeniom, a także majace osiągnięcia w promowaniu postaw aktywnych, społecznych, kulturowych i przedsiębiorczych.

Kapitułą Plebiscytu sa Internauci

Szanowni Internauci,

Zapraszamy do zgłaszania kandydatek do Plebiscytu „Skuteczna Kobieta Roku 2023”, które według Waszego uznania wyróżniły się skutecznym działaniem, osiągnieciami i postawą i zasłużyły  na tytuł Skuteczna Kobieta Roku 2023. Kandydatki można zgłaszać w kategoriach: edukacja, innowacje, kultura, media, nauka, przedsiębiorczość, sport i sztuka. Laureatka, która zdobędzie najwięcej głosów w swojej kategorii w otwartym głosowaniu Internautów otrzyma statuetką „Skuteczna Kobieta Roku 2023”.

 Akademii Kobiet Skutecznych

Regulamin Plebiscytu

Regulamin określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu o tytuł „SKUTECZNA KOBIETA ROKU 2023”.  Organizatorem Plebiscytu jest Akademia Kobiet Skutecznych.

Plebiscyt polega na wybraniu drogą głosowania Laureatek wśród kobiet zgłoszonych przez Internautów do udziału w jednej z Kategorii Plebiscytu.

Kandydatka rywalizuje o Statuetkę „SKUTECZNA KOBIETA ROKU 2023” i może zostać Laureatką tylko w jednej z Kategorii Plebiscytu.  Organizatorzy dopuszczają podział na  podkategorie. 

Kandydatka może uczestniczyć tylko w jednej edycji Plebiscytu.

O wynikach w Plebiscycie zadecydują Internauci.

Nadanie tytułu i wręczenie statuetki „SKUTECZNA KOBIETA ROKU 2023″ odbywa się wyłącznie w trakcie Gali  Finałowej  Plebiscytu.

Zgłoś kandydatkę

Do Plebiscytu można zgłosić Kandydatkę, która ukończyła 26 lat.
Nominacje zatwierdza Zarząd Akademii Kobiet Skutecznych.

Kandydatka powinna wyrazić zgodę na udział w Plebiscycie i na wykorzystywanie materiałów jej dotyczących w kampanii promocyjnej Plebiscytu „Skuteczna Kobieta Roku 2023”.

Zgłoszenia Kandydatki należy dokonać przez formularz lub pocztą elektroniczną na adres: plebiscyt@akademiakobietskutecznych.pl podając imię i nazwisko, uzasadnienie dlaczego Kandydatka zasługuje na tytuł „Skuteczna  Kobieta Roku 2023” oraz kontakt do Kandydatki.

 

Nominowane do tytułu "Skuteczna Kobieta Roku 2023"

Poprzednie edycje