Anna Piłat-Bredow

Kategoria EDUKACJA

Anna Piłat-Bredow pochodzi ze Słupska, do Poznania przyjechała na studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Została sędzią Sądu Rejonowego w Poznaniu, gdzie orzekała w Wydziale Karnym przez prawie 20 lat.

W lutym 2018r. usłyszała diagnozę raka piersi. Od razu podjęła leczenie – przeszła operację, chemioterapię, radioterapię, obecnie jest w trakcie hormonoterapii. Ze względu na chorobę została przeniesiona jako sędzia w stan spoczynku.

Już w trakcie leczenia zaczęła wspierać inne chore kobiety na grupach na Facebooku. Rozmawiała z onkologami, którzy tłumaczyli jej zawiłości leczenia, wczytywała się w zalecenia PTOK (Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej) dotyczące leczenia raka piersi, śledziła informacje o lekach refundowanych, i dzieliła się tą wiedzą z innymi pacjentkami pomagając im odnaleźć się w tej trudnej sytuacji.

W 2021 r. postanowiła sformalizować swoje działania i wraz z kilkoma innymi poznańskimi pacjentkami, założyła Rakujemy Jak chcemy – Stowarzyszenie dla Dziewczyn z Rakiem Piersi.

Szybko osiągnęły sukces, którego się nie spodziewały. Grupa wsparcia na Facebooku liczy prawie 1600 członkiń, a fanpage na Facebooku ma 1900 obserwujących.

W 2022r. Stowarzyszenie otrzymało dwa wyróżnienia: Prezydenta Miasta Poznania w Konkursie „Inicjatory” w kategorii Inicjator Wspierający za pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem oraz tytuł Poznanianki Roku za działania na rzecz miasta i innych kobiet.

Jest bardzo aktywnym członkiem zarządu Stowarzyszenia: współprowadzi grupę wsparcia na Facebooku, prowadzi liczne webinary z lekarzami różnych specjalizacji leczącymi raka piersi (onkologami klinicznymi, chirurgami, radiologami, radioterapeutami), bierze udział w polskich i zagranicznych konferencjach, także jako prelegentka, bierze udział w wielu spotkaniach w szkołach i firmach, gdzie szerzy wiedzę o profilaktyce raka piersi. Jest członkiem ESMO (European Society for Medical Oncology) jako rzecznik pacjenta (patient advocate).

Jest współorganizatorką wolontariatu i jako jedna z WspieRaczek przy szpitalnym łóżku wspiera kobiety, które właśnie usłyszały tę straszną diagnozę. A właśnie na początku wsparcie osoby, która przeszła to samo jest potrzebne najbardziej.

Jest mamą 15-letniej córki i 11-letniego syna. Jest ogromnie szczęśliwa, że jest zdrowa, może patrzeć jak dorastają i spędzać z nimi czas, zwłaszcza podczas rodzinnych, dalekich i bliskich podróży, których organizowanie jest jej pasją.

Professional Credentials

Licenses & Certifications

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

education background

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

Professional Experience

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor