Anna Szkulmowska

Kategoria innowacje

Anna Szkulmowska dr nauk fizycznych, wynalazczyni, CEO AM2M, broker innowacji WFAiIS UMK

Na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu skupiała się na rozwijaniu nowych metod pomiarowych tomografii optycznej SOCT. Zaprojektowała i zbudowała część optomechaniki prototypowego tomografu klinicznego SOCT i aktywnie brała udział w jego wdrożeniu. Tomograf SOCT Copernicus przebojem wszedł na rynek, zdobywając 20% globalnego rynku w pierwszym roku sprzedaży. Zaprojektowała i zbudowała urządzenie SOCT do badania dzieł sztuki, które wykorzystywane jest do badania m.in. obrazów Van Gogha, da Vinci, Rubensa i wielu innych. Anna Szkulmowska jest współautorką ponad 50 artykułów w uznanych międzynarodowych czasopismach cytowanych ponad 1 tys. razy (Google Scholar), patentów (USA, JP) i zgłoszeń patentowych (EPO). Jest kilkukrotną stypendystką m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a jej praca wielokrotnie była doceniana i wyróżniana.  W 2009 roku zainteresowała się przedsiębiorczością akademicką, założyła i poprowadziła wydziałową Fundację Aleksandra Jabłońskiego, a 2 lata później z jej inicjatywy powstał pierwszy na UMK spin-out, spółka AM2M zajmująca się komercyjnymi usługami R&D.  W 2012 roku Anna Szkulmowska ukończyła program „Top 500 Innovators – Science Management and Commercialization” na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, a w 2018 ukończyła Leadership Academy for Poland. Od 2015 roku jest przewodniczącą Grupy Roboczej ds.  Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Fotonika (obecnie Elektronika i Fotonika) działających przy ministerstwie merytorycznie związanym z gospodarką i rozwojem. Obecnie z AM2M rozwija metody nieinwazyjnej diagnostyki chorób neurodegeneracyjnych na podstawie nieintencjonalnych ruchów oka pacjenta. Pomaga również jako broker innowacji macierzystemu Wydziałowi Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą czterech córek.

 

Professional Credentials

Licenses & Certifications

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

education background

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

Professional Experience

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor