Dorota Stegienka

Kategoria Działalnośc PUBLICZNA

Burmistrz Dzielnicy Ochota 

Mieszkanka Ochoty, związana z nią od urodzenia. Absolwentka Szkoły Podstawowej nr 97 i Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja.

 Szczęśliwa zona, mama dwóch synów, społecznik, doświadczony wolontariusz. Inicjatorka wielu akcji charytatywnych, edukacyjnych, kulturalnych  i społecznych.

 Autorka wielu zwycięskich projektów do Budżetu Obywatelskiego. W kadencji 2014-2018 Rady Dzielnicy Ochota była Przewodniczącą Komisji bezpieczeństwa i Samorządności. Od 2018-2021 Radna dzielnicy Ochota. 

Od kwietnia 2021 Zastępca Burmistrza a od października 2021 Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st Warszawy. 

Blisko 7 lat była członkiem dzielnicowej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Ukończyła studia W Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie na kierunku pedagogiki- edukacji dla bezpieczeństwa oraz studia na kierunku pedagog- menager w sektorze edukacyjnym i pokrewnych zawodach społecznych. 

Ukończyła także studia podyplomowa na kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą. Uczestniczka wielu konferencji i warsztatów  z profilaktyki, uzależnień i mediacji. Uzyskała certyfikat ,,Szkoły bez hejtu”. Wieloletnia Przewodnicząca dzielnicowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie a obecnie Zespołu Interdyscyplinarnego ds.  Przeciwdziałania Przemocy Domowej. 

Za swoją działalność odznaczona medalem ,,Pro Patria” za krzewienie postaw patriotycznych oraz za opiekę i wsparcie i Kombatantów oraz Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jak również Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.


Professional Credentials

Licenses & Certifications

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

education background

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

Professional Experience

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor