Regulamin Plebiscyt Skuteczna Kobieta roku 2023

1.         Regulamin określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu o tytuł „Skuteczna  Kobieta Roku 2023”.

2.         Organizatorem Plebiscytu jest Fundacja Akademia Kobiet Skutecznych.

3.         Plebiscyt polega na nominowaniu spośród zgłoszonych przez internautów kandydatek do Plebiscytu „Skuteczna  Kobieta Roku 2023” w  kategoriach: działalność artystyczna, działalność społeczna, edukacja, innowacje, kultura, media, nauka, przedsiębiorczość, sport, sztuka.

4.         Warunkiem udziału w Plebiscycie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu poprzez przesłanie wypełnionego przez Kandydatkę Formularza Zgłoszenia do Plebiscytu.

5.         Do Plebiscytu można zgłosić Kandydatkę, która ukończyła 26 lat.

6.         Zgłoszenia Kandydatek, które ukończyły 26 lat należy dokonać na adres: plebiscyt@akademiakobietskutecznych.pl, wpisując Imię i Nazwisko oraz uzasadnienie dlaczego Kandydatka zasługuje na tytuł „Skuteczna  Kobieta Roku ” lub przez formularz na stronie www.akademiakobietskutecznych.pl/kobieta2023.

7.      Potwierdzeniem nadania przez Konwent Plebiscytu nominacji Kandydatki do rywalizacji w zgłoszonej kategorii będzie zamieszczenie jej zdjęcia i krótkiego życiorysu na Stronie Plebiscytu :  Nominowane do tytułu „Skuteczna Kobieta Roku 2023”.

8.     Co do zasady Kandydatka może uczestniczyć tylko w jednej edycji Plebiscytu, chyba że Konwent Plebiscytu zdecyduje inaczej.

9.      O wynikach Plebiscytu zadecydują swoim głosowaniem internauci. Laureatkami Plebiscytu zostaną Panie, które otrzymają najwięcej głosów w swojej kategorii.

10.      Nadanie Laureatce tytułu i wręczenie spersonalizowanej statuetki Skuteczna Kobieta Roku 2023″ odbędzie się wyłącznie w trakcie Gali Finałowej Plebiscytu, która odbędzie się w lutym 2024 roku, natomiast nominowanym Paniom zostanie wtedy wręczony spersonalizowany Akt Nominacji do Plebiscytu.

11.     Panie nominowane do Plebiscytu zobowiązane są do powstrzymania się od wygłaszania tez stanowiących dyskryminację jakichkolwiek osób na tle rasowym, religijnym, kulturowym i jakimkolwiek innym, a także od propagowania ideologii totalitarnych. Pani, która złamie te zasady zostanie usunięta z listy Nominowanych bez prawa do odwołania.

12.    Organizatorzy i Partnerzy Plebiscytu mają prawo do przyznawania dodatkowych nagród rzeczowych Uczestniczkom Plebiscytu i wręczenia ich w trakcie Gali Finałowej Plebiscytu.

13.    W granicach określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO ) Kandydatce przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

14.    Administratorem danych osobowych jest Fundacja Akademia Kobiet Skutecznych z siedzibą przy ul. Partyzantów 48, 05-152 Czosnów. 

Professional Credentials

Licenses & Certifications

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

education background

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

Professional Experience

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor