Skuteczna Kobieta Roku 2021

Szanowni Internauci,

Zapraszamy do zgłaszania kandydatek do Plebiscytu „Skuteczna Kobieta Roku 2021”, które według Waszego uznania wyróżniły się skutecznym działaniem, osiągnieciami i postawą i zasłużyły  na tytuł Skuteczna Kobieta Roku 2021. Kandydatki można zgłaszać w kategoriach: działalność artystyczna, działalność społeczna, edukacja, innowacje, kultura, media, nauka, przedsiębiorczość, sport, sport paraolimpijski i sztuka.Laureatka, która zdobędzie najwięcej głosów w swojej kategorii w otwartym głosowaniu Internautów otrzyma statuetką „Skuteczna Kobieta Roku 2021”.

Konwent Akademii Kobiet Skutecznych

Regulamin Plebiscytu

Regulamin określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu o tytuł „SKUTECZNA KOBIETA ROKU  2021”.  Organizatorem Plebiscytu jest Akademia Kobiet Skutecznych.

Plebiscyt polega na wybraniu drogą głosowania Laureatek wśród kobiet zgłoszonych do udziału w jednej z Kategorii Plebiscytu.

Kandydatka rywalizuje o Statuetkę „SKUTECZNA KOBIETA ROKU 2021” i może zostać Laureatką tylko w jednej z Kategorii Plebiscytu. 

Kandydatka może uczestniczyć tylko w jednej edycji Plebiscytu.

O wynikach w Plebiscycie zadecydują Internauci.

Nadanie tytułu i wręczenie statuetki „Skuteczna Kobieta Roku 2021″ odbywa się wyłącznie w trakcie Finału Plebiscytu.

Zgłoś kandydatkę

Do Plebiscytu można zgłosić Kandydatkę, która ukończyła 26 lat i jej kandydaturę potwierdzi nominacja Konwentu Akademii Kobiet Skutecznych.

Kandydatka powinna wyrazić zgodę na udział w Plebiscycie i na wykorzystywanie przekazanych o Sobie materiałów w kampanii promocyjnej Plebiscytu „Skuteczna Kobieta Roku 2021”.

Zgłoszenia Kandydatek należy dokonać przez formularz lub na adres: plebiscyt@akademiakobietskutecznych.pl wpisując Imię i Nazwisko, uzasadnienie dlaczego Kandydatka zasługuje na tytuł „Skuteczna  Kobieta Roku 2021” i kontakt do Kandydatki.

Zgłoszenia Kandydatek przyjmowane są 

od 1 lipca do  20 listopada 2021 roku. 

Zgłoszone do Plebiscytu ...

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

 Twórczyni marki Dorota Goldpoint, uznana w świecie dyktatorka mody kobiecej. 

Autorka książki „Serce nie ma zmarszczek”

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Dyplomowany psycholog kliniczny psychterapeuta, edukator seksulany.

Dyr.  Mazowieckiego Centrum Psychoterapii

EDUKACJA

Trener przywództwa i wystąpień publicznych, coach, wykładowiec MBA. 

 

INNOWACJE

dr nauk fizycznych, wynalazczyni, CEO AM2M, broker innowacji WFAiIS UMK              

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

V-ce Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

EDUKACJA

Założycielka i Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

MEDIA

Prof. dr hab. nauk społecznych, specjalność: nauki o mediach, medioznawstwo, socjologia internetu, nowe media.

MEDIA

Prezes Zarządu Radia Kolor,

Odznaczona  Srebrnym Krzyżem Zasługi.

SPORT

Koszykarka, Mistrzyni Europy, trenerka, Prowadzi Fundację Kasi Dulnik. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. 

MEDIA

Rzecznik Prasowy Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z.o.o
oraz dyrektor ds. promocji Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej. 

SPORT

Prezes KHNLK Kojotki Naprzód Janów i KS Katowice Naprzód  Janów. Sekr.  Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie i Członkini Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. 

KULTURA

Prezesa Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Z-ca  Dyr. Dep. Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Woj.  Mazowieckiego

EDUKACJA

V-ce Prezes Educo i Prezes Fundacji PRE – Przedsiębiorczość Rozwój Edukacji. 

KULTURA

Dyrektor naczelny i programowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Prezes Zarządu Security Business Sp. z o.o. Doradca strategiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem w zakresie analityki finansowej, strategii.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Sales Manager 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Radca Prawny, Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych 

NAUKA

dr n.med. Angelika Długosz-Pokorska

 W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe:  e-mail, numer telefonu i adres do korespondencji.

Administratorem danych osobowych jest New Technology Association